SATSNINGAR PÅ LEDARSKAP OCH COACHing LEDER TILL mer FRAMGÅNGSRIKa FÖRETAG OCH motiverade medarbetare

Bevisad effekt

Företag som arbetar med att utveckla sig själva och sitt ledarskap blir mer framgångsrika, har nöjdare personal, nöjdare kunder, individen och organisationen mår bättre och på individnivå menar många att de finner en bättre balans i livet. 

Man kan helt klart bevisa att sådant som produktivitet och välmående hos ledningsgrupper ökar om de som arbetar med för att sitt ledarskap. Siffrorna talar sitt tydliga språk!

Nöjda eller
mycket nöjda

99%

Return on
investment

221%

Upplever
ökat självförtroende

80%

Ökad prestationsförmåga
och kapacitet

70%

Upplever att de får
en bättre karriär

62%

Förbättrad
prestationsförmåga

70%

Mer
engagerade

96%

Högre
måluppfyllelse

88%

4 gånger högre
intjäningsförmåga
per aktie

4X

Några av våra kunder säger så här om oss…

“It was very valuable to be challenged in thinking out of the box,widening my perspectives and find solutions sometimes outside mycomfort zone. I was very impressed by how the coach, through a mix ofknowledge, extensive experience and a high level of personalengagement, managed to made me feel I was walking out of each sessionhaving achieved something positive. Sometimes small steps andsometimes large steps forward, but always steps forward”. 

” Working with The Roll has had a great positive impact and supported me to move forward to become a sustainable leader. The coaching process has been reflective yet hands-on and therefore also contributed long after the actual sessions. The future YOU will be grateful for a genuine investment in finding your next move in your professional life. Just do it.”

“In my view I see two important aspects for successful leadership. The first aspect is to understand yourself in order to be able to understand others. And secondly, to know what you want. Both are things that rightcoaching could support you with. Something I think The Roll beautifully helped me with”.

Kontakta oss