The Roll Integritetspolicy

Vilka tjänster gäller integritetspolicyn för?

Inom The Roll behandlar vi personuppgifter i flera sammanhang.

De tre huvudområdena är:

 • Öppna webbplatser (till exempel theroll.com). På dessa webbplatser är vi personuppgiftsansvarig. Information som behandlas om dig i detta sammanhang kommer att vara användningsdata när du besöker våra webbplatser och information som du skickar via formulär på våra webbplatser. Se cookiepolicyn för hur vi samlar in och behandlar användningsdata på våra webbplatser.

 • Övriga onlinetjänster Här är vi personuppgiftsansvarig. Detta innebär att integritetspolicyn nedan är tillämplig på hur vi behandlar personuppgifter om användare av Tjänsterna. Specifika villkor finns i denna integritetspolicy och i användarvillkoren som gäller för den enskilda tjänsten.

Denna integritetspolicy gäller för webbplatser/tjänster som avses i avsnitten 1 och 2 ovan, i de vidare kallade “Tjänsterna”. 

Vilka personuppgifter vi behandlar

När du använder våra tjänster utan att logga in behandlar vi information baserat på cookies. Som en allmän regel kommer vi inte att kunna koppla denna information till dig som person om du inte loggar in. Du kan läsa vidare om det i vår cookiepolicy. 

Varför vi behandlar denna information

Vi behandlar uppgifterna:

  • för att tillhandahålla och hantera våra tjänster till dig. Den rättsliga grunden för detta är GDPR artikel 6 b (nödvändigt för att ingå och uppfylla ett avtal).
  • för att förbättra och vidareutveckla våra tjänster. Den rättsliga grunden för detta är GDPR Artikel 6 f (nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse för produktutveckling och innovation). När det är möjligt kommer vi att använda anonym information för detta ändamål.
  • för att skicka eller visa dig nyhetsbrev, evenemangsinbjudningar och marknadsföring för våra tjänster som motsvarar dem som vår kundrelation bygger på. Den rättsliga grunden för detta är GDPR Artikel 6 f (nödvändigt för att uppfylla vårt legitima intresse av att kommunicera om våra produkter och erbjudanden). Vi kommer att kunna anpassa sådan marknadsföring till dina val och vår kunskap om dig, såvida du inte har bett oss att endast få allmän, icke-anpassad marknadsföring.
  • vi kan också behandla information om dig när du sökt ett jobb hos oss, en person har rekommenderat dig i en jobbsökningsprocess eller en arbetssökande har angett dig som referens

Vi kan också behandla information för andra ändamål om du har samtyckt till det. Vi kan också behandla personuppgifter för ändamål som inte är oförenliga med det ursprungliga syftet för vilket de samlades in, till exempel lagring för redovisningsändamål, användning av information i samband med hantering av fordringar och tvister och i samband med köp eller försäljning av vår verksamhet.

Arbetssökare

Om du söker ett jobb hos The Roll behöver vi behandla personuppgifter om dig för att kunna bedöma din ansökan.

Personupplysningar om dig kan antingen komma till oss genom att du skicka in dem i form av en ansökan till en specifik tjänst eller öppen ansökan. Vi kan också få dina kontaktuppgifter genom att du har blivit rekommenderad eller manuellt tillagd till en tjänst (du meddelas via e-post och godkänner eller nekar ytterligare behandling).

För att kunna bedöma inlämnad information, genomföra intervjuer och samtalsreferenser behandlar vi uppgifter baserat på artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen (GDPR). Denna bestämmelse tillåter oss att behandla personuppgifter när det är nödvändigt att vidta åtgärder på ansökan innan vi ingår ett avtal. Genom att ansöka till tjänsten och ladda upp dokument, anser vi att kandidaten ber oss att överväga inlämnad dokumentation, genomföra intervjuer och ringa referenser i syfte om att ingå ett anställningsavtal. I andra fall, är vår grund för behandling artikel 6.1 a i GDPR, dvs. ditt uttryckliga samtycke, se artikel 9.2 a. Du som kandidat har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

Ifall vi utför egna utredningar utöver ovanstående, till exempel att kontakta någon som har utfärdat ett intyg, manuellt tillagd i rekryteringsprotalen eller lägger till kontaktinformation om dig utifrån en rekommendation, är grunden för sådana behandlingar artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Det ger oss möjlighet att behandla information som är nödvändigt för att tillvarata ett legitimt intresse, här att hitta rätt kandidater till tjänsten, vilket väger tyngre än individens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Efter att du har skickat in en ansökan till oss och accepterat behandling av din ansökan, sparar vi dina uppgifter i upp till 36 månader, såvida du inte begär att din information raderas.

Term and Termination

The Agreement commences on the date shown on the header of each page and the parties intend that it will continue in full force and effect until the services of fully delivered or the service term has run out.

Either Party may terminate the Agreement by giving the other Party a three (3) months period of prior notice in writing.

The Roll may terminate this Agreement immediately by giving written notice to the Customer:

(a) if the Customer files, or any creditor files or threatens to file, a petition for bankruptcy, becomes insolvent, or makes any arrangement or composition with or assignment for the benefit of its creditors, or a receiver is appointed for the Customer or its business, or the Customer goes into liquidation either voluntarily (otherwise than for reconstruction or amalgamation) or compulsorily; the foregoing terms should be construed so as to cover similar steps or procedures in any jurisdiction in which the Customer is incorporated or where any of its assets are located;

(b) if it reasonably believes that any of the events described in Section above is likely to happen;

(c) if the Customer is in material breach of this Agreement and if such breach (if remediable) is not remedied within ten (10) Business Days (or such longer periods as specified by Contractor or otherwise agreed between the Parties) after written notice is given identifying the matter or circumstances constituting the material breach;

(d) if an event occurs that may put or threaten to put it in breach of any Regulatory Requirement.

Hur länge lagrar vi information om dig?

Vi lagrar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Våra kriterier för att avgöra hur länge vi lagrar informationen är:

  • Varaktigheten av din kundrelation med oss. Vi lagrar vanligtvis all information så länge din kundrelation kvarstår, och kontaktuppgifter och information om din kundrelation i upp till fem år därefter.
  • Vissa uppgifter omfattas av lagstadgade lagringskrav. Vi lagrar till exempel transaktionsinformation och supportdokumentation i enlighet med relevant bokföringslag.

Vi kan lagra och använda anonymiserad information oavsett ovanstående lagrings-/raderingskriterier. Du kan när som helst be oss att radera dina personuppgifter.

Du gör detta genom att kontakta vårt kundcenter eller via funktionalitet för radering i den enskilda tjänsten.

Utlämnande av information till tredje part

Vi delar inte information om dig med utomstående tredje part.

Användning av underleverantörer

Vi behandlar och överför endast information om dig till våra underleverantörer i den utsträckning som krävs för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster till oss. Vi har personuppgiftbiträdesavtal på plats med alla underleverantörer för att säkerställa korrekt behandling av uppgifterna.

Vi kan komma att dela kundinformation med andra företag inom vår koncern för interna administrativa ändamål, såsom analys, rapportering och kundadministration.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter enligt GDPR. Nedan följer en översikt över dessa. Kontakta oss gärna om du vill utöva dina rättigheter. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt, och senast inom en månad. Observera att vissa villkor och undantag från dessa rättigheter gäller.

Tillgång: Du har rätt att få tillgång till vilka personuppgifter vi har registrerat om dig.

Rättelse eller radering: Du har rätt att be oss att korrigera felaktig information om dig och att be oss att radera personuppgifter om dig.

Begränsning (behandling): Du har rätt att be oss att stoppa behandlingen av dina personuppgifter (“frysa”) dvs. om du anser att vi behandlar personuppgifter om dig olagligt och du inte vill att vi ska radera sådana uppgifter i enlighet med våra raderingsrutiner förrän detta har klargjorts.

Dataportabilitet: När vi behandlar information om dig baserat på samtycke eller avtal har du rätt att begära att personuppgifter om dig överförs i ett standardiserat, maskinläsbart format.

Invändning: Du har rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter om dig om din speciella situation kräver det. Du kan också invända mot vår användning av din information i marknadsföringssyfte, vilket du kan göra, med hjälp av länken som ingår i varje marknadsföringsmeddelande (för att “avsluta prenumerationen” för sådana utskick).

Klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten: Om du anser att vi inte har följt dina rättigheter enligt gällande sekretessregler har du rätt att klaga till den svenska dataskyddsmyndigheten, dvs. Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”).  Kontaktuppgifter finns på: www.imy.se. Vi kommer att uppskatta om du kontaktar oss först så att vi kan reda ut eventuella missförstånd.

Disclaimer

Except as expressly provided in this Agreement, The Roll makes no warranties of any kind, whether express, implied, statutory or otherwise, and The Roll specifically disclaims all implied warranties, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or non-infringement of any third-party rights, to the maximum extent permitted by applicable law and regulations.

The Roll does not warrant that the participants of a Program will gain knowledge or understanding of the subject of a Program simply by participating at a Program. Customer acknowledges and understands that The Roll solely provides a service with the purpose to coach and educate participants within the subject area of the relevant Program, but that each participant’s learning and final knowledge thereof is subject to each participant’s individual studies, engagement and learning ability.

Force Majeure

A Party cannot claim relief from liability under this Agreement where a Force Majeure event is caused by its (or its subcontractors) neglect, failure to take reasonable precautions against the relevant Force Majeure, wilful act, or is caused by its employee(s), subcontractors or suppliers.

Where a Party is delayed or prevented from performing its obligations under this Agreement by a Force Majeure event that Party shall notify the others as soon as reasonably possible with details of the Force Majeure event, its effect on the relevant obligations and its estimated duration. The affected Party shall use all reasonable endeavours to mitigate the effect of the Force Majeure event upon the performance of its obligations under this Agreement.

As soon as reasonably possible following the end of the Force Majeure event, the affected Party shall notify the others and this Agreement shall continue to be performed on the terms existing immediately before the occurrence of the Force Majeure event, unless agreed otherwise by the Parties.

Entire Agreement

This Agreement including all Appendixes and other documents referred to herein represents the entire agreement of the Parties with regards to the subject matter hereof. No Party shall have any liability in respect of any other representation, promise or similar made prior to the date of this Agreement.

Choice of Law

This Agreement and any legal relationship between the Parties arising in connection with it shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden.

Ändringar i integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy om det behövs. Du hittar alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy på vår webbplats.

Kontaktuppgifter

Telefon 070 025 54 20

info@theroll.com

Dalagatan 32, 113 24 Stockholm 

Om du har några frågor om hur vi hanterar ditt dataskydd eller om den här integritetspolicyn, kan du kontakta The Roll dataskyddsombud på: info@theroll.com. Du kan också kontakta kundtjänst per telefon eller e-post, se kontaktuppgifter ovan.