LEDARSKAPS UTVECKLING OCH EXECUTIVE COACHING FÖR EN HELT NY ERA

Produkter & tjänster

Kontakta oss

av våra kunder återkommer för mer samarbete vilket vi ser som ett bevis för att det vi gör har hög ROI.

Välmående och tillit mellan medarbetare och chefer är avgörande för ett företags eller en individs produktivitet och framgång. Utveckling av ledarskap är en stor utmaning för de flesta och är av avgörande betydelse för framgång i kritiska ögonblick, under förändring, transformation, tillväxt eller tuffa tider.

Tillsammans med våra konsulter och coacher som har erfarenhet av att leda andra chefer och ledare skapar vi unika ledarskapsprogram för ditt företag. Du får inspiration, konkreta verktyg och tips för hur du lägger fokus på rätt saker utifrån dina specifika utmaningar, hur och vad du ska kommunicera, hur du inspirerar som ledare och hittar rätt balans mellan styrning, uppföljning, inspiration och frihet under ansvar.

The Rolls ledarskapsprogram är uppbyggda på ett unikt sätt med ett specifikt ramverk. Varje kund har sina utmaningar vilket innebär att vi skräddarsyr programmen efter behov. Vi anlitas för allt från kick-offer och executive coaching till större samarbeten där ett ledarskapsprogram implementeras under flera månader för att skapa maximal genomslagskraft och effektivitet över tid.

Pandemi, geopolitiska rörelser, krig inpå knuten, inflation, skakig börs, räntor som rusar i höjden i kombination med lågkonjunktur skapar otrygghet hos oss som människor både privat och i våra yrkesroller. Den helt nya värld vi lever i ställer krav som kan kännas nästan övermäktiga. Läget innebär en utmaning för befintliga affärsmodeller och ställer därför nya krav på dig som ledare. Kanske har din situation på jobbet ändrats och du behöver executive coaching för en ny roll, situation eller karriären som sådan?

Att anlita The Roll för ett ledarskapsprogram ger långsiktiga resultat genom att det utvecklade ledarskapet fortsätter när programmet är över. Vi erbjuder metoder och verktyg som implementeras under programmets gång så att ni skall få ett långsiktigt resultat. Detta arbetar ni sedan vidare med tillsammans och/eller individuellt när kursen är över.

95 % av våra kunder återkommer för mer samarbete vilket vi ser som ett bevis för att det vi gör har hög ROI.

Kontakta oss