En executive coach hjälper dig att bli en bättre ledare — för dig själv och andra

Executive coaching

Några exempel på executive coaching som vi arbetar med:

Kontakta oss

Stärk din inre förmåga så att du kan stärka resultaten

Det är naturligt att du vill bidra till att skapa så goda resultat som bara är möjligt tillsammans med kollegor, medarbetare och andra intressenter. Som chef eller medarbetare förväntas du leverera prestation, hög effektivitet, bidra till ökad vinst och en hög grad av professionalitet. Att anlita en executive coach inför alla de nya krav som ställs ger en möjlighet att utvecklas professionellt och individuellt.

Öka din självkännedom

Lär dig mer om dig själv, om hur du uppfattas av andra och hur du kan utvecklas personligen och professionellt. Din coach hjälper dig att se och uppleva ett yttre perspektiv vilket öppnar dörrar för nya idéer om hur du kan förbättra aspekter hos dig själv samt hur det i sin tur leder till att samarbetet med andra förbättras.

Respektfull och effektiv kommunikation

Ett ledarskapsprogram lär er att sätta ord på känslor som påverkar oss i vårt samarbete. Ni lär er verktyg som ni sedan kan fortsätta att arbete med när det gäller att hantera svåra samtal, utmaningar och känsliga situationer.

Fatta skarpare beslut

Genom Executive Coaching lär du dig strategier, verktyg och metoder lämpliga för att kunna sätta tydligare mål och uppnå dem snabbare och med större precision.

Lär dig ventilera

Executive Coaching lär dig att sätta ord på och hantera känslor. Du får verktyg att hantera utmaningar, samtal och känsliga situationer.

Öka din medvetenhet

Genom executive coaching gör du själv mycket av jobbet utan att det känns svårt. Du kommer att lära dig mycket om dig själv, öka din inre tillit och våga vara sårbar – när du är öppen för det. Coaching hjälper dig att bli mer medveten om perspektiv, övertygelser och attityder som håller dig tillbaka från att uppnå din fulla potential.

Hur?

Executive Coaching bygger förmågan att möta både kort- och långsiktiga mål. För att kunna bistå dig på bästa möjliga sätt inleder vi med ett förberedande samtal där vi tillsammans ser över hur just ditt ledarskap kan förädlas. Processen för executive coaching utformas individuellt utifrån ditt nuläge, dina behov och mål.

Det är en process med frågor som utforskar på djupet där du gör övningar och för en dialog med din coach. Utöver det arbetar vi med många passande verktyg och metoder. I förlängningen fungerar din executive coach som din ”tankepartner” och ditt bollplank. 

Vår process

Efter att vi tillsammans upprättat en utvecklingsplan inleder vi coachingsamtalen som varar 60-90 minuter per samtalstillfälle. Vi brukar rekommendera 6-10 samtal inledningsvis, varefter vi utvärderar inför fortsättningen som brukar vara mellan 6-12 månader. 

Mellan mötena får du möjlighet att träna dina insikter i skarpt läge för att sedan följa upp med din coach.

Kontakta oss

Ny chef på jobbet

Detta är ett upplägg som kan passa dig som antingen är helt ny som chef eller har fått ett nytt chefsjobb.

Coaching är individanpassat och utgår alltid från din situation och önskemål. På The Roll har vi många års erfarenhet av att coacha medarbetare mot att göra rätt prioriteringar, både privat och på jobbet. Varje människa är unik och tillsammans bestämmer vi hur ofta vi träffas för att du ska nå dina mål med coachingen.

Upplägg: 6–10 sessioner

Sessionerna sker i fysiska möten hos oss på The Roll eller online. Mellan varje coachingtillfälle arbetar du med de insikter och verktyg du tar med dig från mötena. Vi kan ha möten varje, varannan eller upp till var fjärde vecka. Vi arbetar med modeller, verktyg och metoder som är beprövade och som vi har god erfarenhet av.

Kontakta oss

Karriärcoaching

Denna tjänst kan passa arbetsgivare som vill hjälpa en medarbetare att utvecklas och söka sig vidare i karriären eller dig som fastnat i din roll eller karriär.

Exempel på nya utmaningar:

 • Hitta ett nytt arbete internt och/eller externt
 • Utvecklas i befintlig roll
 • Start av egen verksamhet
 • Studier

Vi coachar enligt en process bestående av 5 faser:

 • Reflektion, bakgrund och nuläge
 • Egenskaper och beteende
 • Drivkrafter och utvecklingsområden
 • Målformulering
 • Strategi och handling

Ibland utvecklas karriären inte som man hoppats eller förväntat sig, eller så känner man spontant att man vill ändra riktning, eller byta bransch. The Roll erbjuder individuell coaching för att möta varje persons unika behov och mål. Vi hjälper arbetsgivare och arbetstagare att komma vidare i en process som kan vara utmanande.

Resan från en roll till en annan kan kännas ensam och ovant. Då hjälper The Roll dig att komma vidare till nästa jobb, annat uppdrag eller ny passion för det befintliga uppdraget. Målet är att finna nästa utmaning och samtidigt lära sig mer om sig själv, hitta sin inre drivkraft och energi.

Tillsammans med din coach på The Roll arbetar ni med olika övningar och verktyg så som personlig profilanalys och karriäranalys. Målsättningarna och förutsättningarna skiljer sig för varje individ och vi anpassar det exakta innehållet för din situation.

Kontakta oss

Chefscoaching

Chefscoaching är för dig som vill utvecklas och bli en bättre ledare. För dig som vill motivera dina medarbetare, öka prestation och resultat. Vi hjälper dig att bli en ledare som kan lyssna, inspirera och skapa engagemang. Coaching är en metod för personlig och professionell utveckling, för dig vill göra det mesta av din talang, kunskap och potential.

Varför chefscoaching?

Hos oss får du konkret stöd, metoder och verktyg som du kan använda redan nästa dag på jobbet – det är då som skillnad sker. Våra erfarna och professionella coacher hjälper dig som chef att utvecklas framgångsrikt. Du är den som får verksamheten att växa, får medarbetare att bli mer engagerade, självgående och kreativa genom aktiva val. Att investera i chefscoachning är att investera i en mer hållbar och framgångsrik framtid för företaget.

Hur funkar chefscoaching?

Coaching är en framåtriktad och handlingsinriktad metod för utveckling. Tillsammans med din coach sätter ni ramar för samarbetet, kartlägger nuläge och utmaningar för att sedan definiera mål med coachingen. En framgångsrik coaching präglas av förtroende och autenticitet.

Med dina behov i fokus kan vi komplettera coachingen med olika tester, mätinstrument och analysverktyg. Du får insikt om dina emotionella och sociala förmågor och hur du kan utveckla dessa för att möta dagens utmanade och föränderliga arbetsliv. Målet är att du skall må bra, ha ett hållbart arbetsliv och att du skall kunna möta utmaningar i jobbet bättre utrustad med nya verktyg och metoder.

Kontakta oss

Förändringsledning

Vi lever i ett samhälle som är under ständig förändring. Det brukar betyda att även organisationer, företag och föreningar behöver vara snabba i sina beslut. Förändringsarbeten är ofta något som inte hanteras dagligen och kan därför upplevas överväldigande när man står öga mot öga med förändringens tid. När det går snabbt kan det hända att medarbetarna inte hänger med i svängarna. Då kan det vara skönt att komplettera med ett stöd i sitt förändringsarbete. 

Vi börjar med att göra en noggrann nulägesanalys tillsammans. Den innehåller en konkret beskrivning av nuläget, inklusive en förståelse för den kultur och värdegrund som finns i organisationen. Vi tittar närmare på attityder och beteenden som präglar ledarskapet i organisationen och går tillsammans igenom de behov som finns för att kunna leda i förändring. Ibland behöver en coach stötta hela ledningsgruppen och då skräddarsyr vi ett program för er som grupp. Utifrån målsättningar, syfte och vision skapar vi tillsammans med er en konkret beskrivning av det önskade läget. Både i mätbara tal och din egen förmåga, attityd och beteenden.

Kontakta oss

Hållbart ledarskap

Det hållbara ledarskapet handlar om att du som ledare skall klara av att vara en bra chef samtidigt som du skall kunna ta hand om dig själv. Fördelarna med det är tydliga, här är några exempel:

 • Stärker din effektivitet
 • Stärker din närvaro
 • Förbättrar din anpassningsförmåga
 • Ökar måluppfyllelse och gynnsammare resultat
 • Ökar din självmedvetenhet
 • Din resiliens (motståndskraft) stärks i utmanande tider

Tillsammans med din coach går ni igenom vilka utmaningarna är och vad du behöver för att kunna leda hållbart. För att kunna leda med både hjärta och hjärna behöver man ibland träna upp sin förmåga att ge sig själv pauser, att sköta om sin kropp men också själen som behöver sitt. Vi har coacher som arbetar med wellness och hållbarhet i kombination för att stärka ledare och chefer till ett sunt arbetsliv och ledarskap.

Kontakta oss

Mer om processen

Nuläge > Önskat läge

 • Vilka Hinder finns det för att nå det önskade läget?
 • Resurser – vilka resurser, val och support finns det?
 • Andra val? Finns det andra val eller alternativa strategier?
 • Effekt – vilken effekt kommer det att ha om man åtgärdar/inte åtgärdar?
 • Önskat beteende – vilka beteenden behöver utvecklas för att nå önskat läge?
 • Aktivitet – konkret handlingsplan och timeline

Delmoment i 
Executive coaching