Anlita en faciltator för lyckade, lärorika Kick-offer och konferenser

Inför ett event eller en kick-off kan det vara bra att ha en facilitator. Facilitering handlar om att leda deltagare på ett möte mot överenskomna mål på ett sätt som skapar tydlighet, delaktighet och kreativitet. 

Den person som tillämpar arbetssättet kallas för facilitator och ansvarar för att skapa mötesarenor där samtliga deltagare uppmuntras till att bidra med sina tankar och erfarenheter – målet är att riva murarna mellan olika funktioner och befattningar för att på så sätt skapa en miljö som främjar kreativitet och nytänk. Som deltagare kan du förvänta dig att komma till tals oavsett om du är utåtriktad eller lågmäld. Som uppdragsgivare kan du vara trygg med att mötet planeras och leds av en facilitator på ett effektivt sätt mot det syfte och mål ni kommit överens om.

På The Roll har vi duktiga och erfarna facilitatorer och deras uppgift är att stödja mötesdeltagare att göra sitt bästa genom att planera och leda gruppen så att att alla deltagare hör varandra och att gruppen tillsammans tar ansvar för helheten. Facilitering är ett ord kommer ifrån latinets facile, som betyder enkelt, och vårt uppdrag i mötessammanhang är således att underlätta processen för er som grupp. 

Kontakta oss