Skräddarsytt och hållbart ledarskap för välmående individer

Skräddarsydda
ledarskapsprogram

Det finns några övergripande teman, här är några exempel:

Kontakta oss

Ett recept på framgång

The Rolls skräddarsydda ledarskapsprogram har nått stor framgång och vi är väldigt stolta över de fina betyg och recensioner vi får från våra kunder. Våra ledarskapsprogram är inte färdiga kursformat eller öppna utbildningar. I stället skräddarsyr vi ett upplägg för varje kunds behov och det har visat sig vara ett recept på framgång när det gäller långvarig effekt för kunden.

Programmen innebär att vi samarbetar med er under tre till tolv månader tid beroende på era behov, tid och budget. Under den perioden har vi flera dagar av workshops tillsammans samt individuella möten per person med våra executive coaches.

Tydliga mål och strategier

Genom våra program lär ni er att tydliggöra mål, bygga strategier och handlingsplaner som ni kan anpassa till er verksamhet. Genom vår metod är det gemensamma beslut som skapar en väg framåt och det i sin tur gör processen mer lättsam och chanserna att lyckas blir större.

Lär känna varandra

Ni lär er mer om varandra, era olika personlighetstyper, får tips på hur ni kan fungera bättre tillsammans och hur ni kompletterar varandra. Ni kommer att kunna bygga tillit och gemensamt tro på att ni kan nå era mål tillsammans. Er coach hjälper er att se nya perspektiv vilket öppnar dörrar för kreativitet, idéer, innovation, tillvägagångssätt och förbättringar på många nivåer. Våra kunder menar att de mår bättre och har roligare tillsammans efter att de avslutat ledarskapsprogram hos oss.

Respektfull och effektiv kommunikation

Ett ledarskapsprogram lär er att sätta ord på känslor som påverkar oss i vårt samarbete. Ni lär er verktyg som ni sedan kan fortsätta att arbete med när det gäller att hantera svåra samtal, utmaningar och känsliga situationer.

Leda sig själv och andra

Genom att lära känna sig själv och sin egen, inre motivation lär man sig att leda sig själv och därmed andra. Det handlar mycket om att våga vara öppen och sårbar vilket sker under utbildningens gång, när ni är redo för det. Den erfarna cochen är trygg i det hen gör och hjälper er att gemensamt bli mer medvetna om perspektiv, övertygelser och attityder som håller er tillbaka från att uppnå er inre fulla potential och framgång.

Kontakta oss

Ledarskap och utveckling

Detta program är ett av våra största och mest populära program och innebär att vi samarbetar intensivt med dig som kund under tre till tolv månader beroende på mål, behov och situation. Under den perioden planerar vi ett antal dagar av workshops tillsammans och kombinerar det med individuella möten (executive coaching).

För att skapa en väl fungerande grupp arbetar vi långsiktigt och strategiskt på djupet med coaching både i grupp och individuellt.

 • Meningsfullt enligt ett hållbart och meningsfullt syfte
 • Konkret, målet och vägen fram skall vara hållbart, nåbart och överenskommet. Här finns en säker plats att diskutera och arbeta på hur ni skall nå era mål.
 • Holistiskt; ledarskap måste hålla för både arbetet och livet i stort, inifrån och ut.
 • Hälsa; vi arbetar med frågor som handlar om att man som människa måste ta ansvar för sig själv fysiskt och psykiskt. Hur skapar man plats och möjlighet för det på arbetsplatsen och i livet?
 • Självmotiverande – varje deltagare har eget ansvar för sitt lärande och sin utveckling, hur får man plats och tid med det i sin stressade arbetsdag. Hur följer man upp ansvaret?
 • Teamet – ett bra team har en coach, som utvecklar, leder och får er att vilja prestera ert bästa på alla nivåer. Hur utvecklar man ett coachande ledarskap.

Hur går det till?

Det börjar med att vi erbjuder ett första samtal och därefter dokumenterar vi era behov och utmaningar. Därefter föreslår vi ett upplägg som ni kan gå igenom. Tillsammans arbetar vi fram ett förslag på ledarskapsprogram och offert.

Kontakta oss

Bygga starka team

Syftet med att bygga starka team är att skapa effektiva, starka och välmående arbetsgrupper. Det kan gälla projektgrupper, medarbetare eller ledningsgrupper. Många gånger karaktäriseras ett team av otydliga normer och spelregler, otydliga roller och ansvarsområden, bristande resurser, stor omsättning av medlemmar i teamet, otydliga mål och uppdrag, bristande planering, personliga konflikter, ineffektiva möten och otydligt ledarskap. Efter vårt program kommer ni att få uppleva en annan effektivitet och naturlig riktning i ert samarbete. Under programmet arbetar vi med att:

 • Utforska medarbetarnas drivkrafter
 • Skapa ökad delaktighet
 • Hitta former för effektivt samarbete
 • Kunskapsutbyte
 • Kommunikation
 • Synliggöra roller och ansvar
 • Förebygga konflikter
 • Feedback
 • Konflikthantering

Hur går det till?

Det börjar med att vi dokumenterar behoven för just ert team. Det gör vi under ett första möte, personligen eller online. Vi dokumenterar och beskriver vår uppfattning av era behov. När vi är överens om det samarbetar vi kring ett upplägg för hur vi kan hjälpa ert team, därefter tar vi fram en offert.

Kontakta oss

Kultur och förändring

Undersökningar visar att kulturen på arbetsplatsen är den i särklass strategiskt viktigaste framgångsfaktorn. Trots det är det många som beskriver att kulturen är svår att hantera eller motarbetar utveckling och framgång. I förändring är självledarskapet centralt, man måste kunna leda sig själv för att leda andra. Här får ni hjälp att vara trygga förebilder och bidra med optimistisk drivkraft. Ni får verktyg, ett gemensamt språk och modeller, ett coachande ledarskap att använda i framtiden för att fortsätta att utvecklas i den nya organisation eller affär som ni skall arbeta med.

Företag och organisationer som har en väl genomarbetad och sund arbetskultur uppnår högre positiva resultat, upplever lägre personalomsättning, har mer engagerad personal och mer plats för innovation och utveckling. När det gäller kultur och förändring arbetar vi bl a med frågorna nedan.

 • Beskriva tydlig vision för organisationen i framtiden
 • Beskriv kulturen idag och den framtida önskade kulturen/förändringen
 • Skapa förståelse över vart man är på väg och varför
 • Dela frågor om uppoffringar som ibland måste göras
 • Tydliggöra roller i den nya organisationen/kulturen
 • Skapa motivation för initiativ och handlingskraft
 • Metodik för hur nya beteenden och normer kan bli del av strukturen
 • Kommunikation
 • Förebygga och hantera konflikter

Hur går det till?

Det börjar med att vi tar ett första möte (IRL eller online) där vi får ta del av de utmaningar och svårigheter ni står med idag, vart ni vill komma, mål, visioner, tidsram, budget med mera. Vi dokumenterar och beskriver vår uppfattning av era behov. När vi är överens om det föreslår vi ett upplägg på en design av ett ledarskapsprogram, därefter tar vi fram en offert.

Kontakta oss

Mer om
ledarskapsutveckling

När omgivningen och förutsättningarna förändras fort ställs det allt högre krav på en ledare. Ännu mer i tider när det är svårt att attrahera och behålla medarbetare. Vi skräddarsyr ledarutvecklingsprogram på alla nivåer; nyblivna chefer, mellanchefer, seniora chefer och ledningsgrupper. Resultaten låter inte vänta på sig och yttrar sig som ökat välmående, förmåga att känna tillit i gruppen och till sig själv, ökad framgång för företaget eller bättre förmåga att ta sig igenom svårigheter. Listan kan göras lång. Ledarskapsutveckling kan göras i grupp alternativt i individuell executive coaching.

Kontakta oss